КП "ВОДОВОД" а.д.

Градишка

Пријаве кварова, потрошње и рекламације

 

Пријаве кварова, потрошње и рекламације је могуће обавити:

·  Радним даном (од 7 до 15h) : позивом на број 051-813-157, доласком на адресу КП "Водовод" а.д. Градишка

    или путем e-mail адресе 

 

Пријава кварова током празника, викенда и радним даном након 15h : позивом на број 051-815-199