КП "ВОДОВОД" а.д.

Градишка

Претрага

Прикључак на водоводну мрежу

  Прикључење на градску водоводну  мрежу, врши се на захтјев  заинтересованог лица, уколико постоје техничке могућности за исто.

  Приликом подношења захтјева за прикључак на градску водоводну мрежу потребно је доставити доле наведене документе.

  Након подношења захтјева радници КП “Водова“излазе на предметну локацију и праве предрачун за прикључак. Приликом измирења обавеза по основу предрачуна и закључења корисничког уговора врши се прикључење објекта на јавну водоводну мрежу.

  Инвеститор је дужан доставити следеће документе приликом подношења захтјева:

1.       Рјешење о одобрењу за грађење (грађевинска дозвола)

2.       Доказ о власништву предметног објекта

3.       Копију катастарског плана

4.     Доказ идентитета инвеститора (копија личне карте или копија уписа у судски регистар за правна лица, односно потврда о ЈИБ-у)

  Све додатне информације могу се добити на број телефона: 051/813-157

 

Снабдјевање грађана питком водом

Лијевче Поље има изобиље веома квалитетне подземне питке воде.
Добар квалитет воде потврђују бројне физичко-хемијске и бактериолошке
анализе.Контролу воде врши Институт за заштиту здравља РС преко 18 узорака мјесечно.
Огромне залихе квалитетне питке воде у Лијевче-Пољу је -БОЖИЈИ ДАР- те га морамо
чувати као највећу драгоцјеност овога краја.
Водоизвориште за градски водов налази се у Жеравици.
Капацитети: -- Пумпе из 4 бунара црпе 335л/ц воде са 25м.
Издашност врела 650 л/с воде.
Резервоар (Жеравица) 470 кубика воде.
Резервоар (Нова Топола) 350 кубика воде.
Резервоар (Пањик) 320 кубика воде.
Резервоар (М.Брдо) 50 кубика воде.
Резервоар (Стражац) 320 кубика воде.
Препумпне станице(Врбашка- Љутева,Милошево
Брдо,Десанчићи).
Хидростанице са пумпама за повишење притиска
(Драгељи,Церовљани, 1 Церовљани 2,Требовљани,
Бистрица1 и Бистрица 2).
Примарна водоводна мрежа 95800 метара.
Секундарна водоводна мрежа 287000 метара.
Број прикључака за воду 13700.
Просјечна потрошња воде на извориштуЖеравице и годишње износи око 4 милионо м3.
Просјечна дневна потрошња воде износи око1110 м3.
Градску воду користи око 42.000 становника.
Водоводном мрежом обухваћено је градско подручје и 19 мјесних заједница(Брестовчина,
Лисковац,Дубраве. Ровине. Нова Топола, Душаново,Чатрња,Буковац,
Церовљани,Кијевци,Лужани, Драгељи, Требовљани,Јелићи, Доњи Подградци, Горњи
Подградци, Милошево Брдо,Врбашка и Бистрица.
Већина мјеста налази се у 2 и 3 висинској зони. Вода из градскога водовода препумпава се
у засебне резервоаре и даље се допрема гравитацијом до потрошача.
Насељено мјесто Орахова снабдјева са водовода из Козарске Дубице.
Физичко-хемијски и бактериолошки исправном водом за пиће користи око 64%
становника општине Градишка.

КО ЈЕ НА СТРАНИЦИ?

Ко је на мрежи: 15 гостију и нема пријављених чланова