КП "ВОДОВОД" а.д.

Градишка

Претрага

Прикључак на водоводну мрежу

  Прикључење на градску водоводну  мрежу, врши се на захтјев  заинтересованог лица, уколико постоје техничке могућности за исто.

  Приликом подношења захтјева за прикључак на градску водоводну мрежу потребно је доставити доле наведене документе.

  Након подношења захтјева радници КП “Водова“излазе на предметну локацију и праве предрачун за прикључак. Приликом измирења обавеза по основу предрачуна и закључења корисничког уговора врши се прикључење објекта на јавну водоводну мрежу.

  Инвеститор је дужан доставити следеће документе приликом подношења захтјева:

1.       Рјешење о одобрењу за грађење (грађевинска дозвола)

2.       Доказ о власништву предметног објекта

3.       Копију катастарског плана

4.     Доказ идентитета инвеститора (копија личне карте или копија уписа у судски регистар за правна лица, односно потврда о ЈИБ-у)

  Све додатне информације могу се добити на број телефона: 051/813-157

 

КО ЈЕ НА СТРАНИЦИ?

Ко је на мрежи: 6 гостију и нема пријављених чланова