КП "ВОДОВОД" а.д.

Градишка

Хигијена у кући

Машина за прање веша при сваком циклусу троши имеђу 60 и 100 литара воде.
Укључите је само кад је пуна и, ако можете, користите економичне програме за прање.
Тиме се не штеди само вода, него и струја и детерџент.
За различита прања у кући се троши између 5 и 10 литара воде.