КП "ВОДОВОД" а.д.

Градишка

Претрага

ПОЗИВ НА СКУПШТИНУ АКЦИОНАРА

К.П. „ВОДОВОД“ а.д.

       ГРАДИШКА

 

          На основу члана 7. тачка д. Закона о јавним предузећима (Сл. гласник РС број: 75/04),  а у вези са чланом 272. Закона о привредним друштвима (Сл. гласник РС број: 127/08 и 100/ 11) и члана 51. тачка 13. Статута К.П. „Водовод“ а.д. Градишка, Надзорни одбор предузећа на сједници одржаној дана 14.08.2015.г.

С  А  З  И  В  А

VIII редовну сједницу Скупштине акционара

К.П. „Водовод“ а.д. Градишка

 

          Сједница Скупштине акционара одржаће се дана 23.09.2015.г. (сриједа) у 10,00 часова у пословним просторијама предузећа (сала за сједнице), Козарских бригада 36А у Градишци.

 

За сједницу се предлаже следећи:

 

ДНЕВНИ РЕД

 

1.     Избор радних тијела (предсједника скупштине, замјеника предсједника, комисија за гласање (3 члана), записничар, 2 (два) овјеривача записника),

2.     Разматрање и усвајање записника са VII сједнице Скупштине акционара одржане дана 04.07.2014.г.,

3.     Разматрање и усвајање:

а) Извјештаја независног ревизора о извршеној ревизији финансијског извјештаја Предузећа за 2014.годину,

б) финансијских извјештаја Предузећа за 2014.годину,

в) извјештаја о пословању Предузећа за 2014.г.,

     4.  Разматрање и усвајање плана пословања Предузећа за 2015.г.,

     5.  Доношење одлуке о расподјели добити Предузећа из 2014.г.,

     6.  Разматрање и усвајање програма инвестиција Предузећа за 2015.г.,

     7.  Доношење одлуке о избору независног ревизора Предузећа за ревизију   

         финансијског извјештаја за 2015.г.,

     8.  Разматрање и усвајање извјештаја о раду Надзорног одбора Предузећа

         за  2014.г.,

     9.  Доношење одлуке о висини накнаде за чланове Надзорног одбора.

 

         

Право учешћа и право гласа на Скупштини имају сви акционари или њихови пуномоћници на основу извјештаја Центарлног регистра са стањем на десети дан прије одржавања сједнице Скупштине акционара, односно на дан 13.09.2015.г.

          У случају да се због недостатка кворума заказана Скупштина не одржи у горе заказаном термину, поновљена сједница ће се одржати 30.09.2015.г. (сриједа) у 10,00 часова, на истом мјесту и са истим дневним редом.

          Обавјештавају се акционари Предузећа да све информације у вези одржавања годишње Скупштине и материјале могу добити у сједишту предузећа и на интернет страници Бањалучке берзе.

 

 

 

Број: 0.10-                                                             Предсједник Надзорног одбора

Датум: 17.08.2015.г.                                                    Радомир Шмитран, с.р.                                                                                  

                                                                                 

 

ОБАВИЈЕСТ КОРИСНИЦИМА ГРАДСКОГ ВОДОВОДА

Предузеће К.П. „Водовод“ а.д. Градишка обавјештава потрошаче воде у поткозарским селима да интензивно санира водоводну мрежу, отклања кварове, уграђује контролне водомјере и потписује уговоре са својим корисницима.

          Молимо потрошаче са овог подручја да пријаве нелегалну и неконтролисану потрошњу воде која је узрок нередовне испоруке воде из водоизворишта у Градишци. Сви нелегални корисници воде биће санкционисани од стране Комуналне полиције по Закону о комуналним дјелатностима.

Пријаве доставити на број телефона: 051/815-199.

          Обавјештавају се корисници поткозарских села, који су прикључени на градску водоводну мрежу, да ће повремено долазити до обуставе испоруке воде у временском периоду од 22,00 часова до 6.00 часова.

          Овом приликом замољавамо све кориснике који су прикључени на градску водоводну мрежу да воду рационално користе, како не би дошло до нарушавања водоснабдијевања.

 

 

 

С поштовањем.                                                                  К.П. „ВОДОВОД“ а.д.

                                                                                                   ГРАДИШКА

 

СЕКУНДАРНА КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА

У току је изградња секундарне канализационе мреже у Градишци, која обухвата насеља:

Сточна пијаца 1, Сточна пијаца 2 и Липовача.

 

 

 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ПРИКЉУЧЕЊУ НА КАНАЛИЗАЦИОНУ МРЕЖУ

                                     Na osnovu člana 64. Odluke o komunalnom redu (Sl. Gl. Opštine Gradiška br. 11/2013)

 

O B A V J E Š T A V A M O

 

Građane da će se u narednom periodu vršiti priključenja korisnika na primarnu kanalizacionu mrežu za ulice: Lipovača, Osmana Đikića, Lovćenska, Miroslava Antića, Alekse Šantića, Vladike Nikolaja Velimirovića, Petra Kočića, Jove Kragulja, Branka Radičevića, Prvog artiljerijskog puka, Avde Ćuka i Zmaj Jovinu.

Pozivamo Vas da u narednih 15 (petnaest) dana, u K.P. „VODOVOD“ a.d. Gradiška, potpišete Ugovor i uplatite učešće u izgradnji kanalizacione mreže.

Cijena priključka na kanalizacionu mrežu iznosi 2.000,00 KM, iznos od 800,00 KM plaća se prilikom potpisivanja ugovora, a 1.200,00 KM u 12 (dvanaest) mjesečnih rata nakon priključenja na kanalizacionu mrežu.

Građani koji su u mogućnosti da uplate iznos u cjelosti, prilikom potpisivanja ugovora, ostvaruju popust od 10%, odnosno prilikom potpisivanja ugovora uplaćuju 1.800,00 KM.

            Ugovori se potpisuju u kancelariji broj 1, u Tehničkoj službi.

 

S poštovanjem!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             K.P.”VODOVOD” a.d.

                                                                                                                                   

          

                                                                                                                             

КО ЈЕ НА СТРАНИЦИ?

Ко је на мрежи: 5 гостију и нема пријављених чланова