КП "ВОДОВОД" а.д.

Градишка

ВАНРЕДНА СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

К.П. „ВОДОВОД“ а.д.

       ГРАДИШКА

 

          На основу члана 7. тачка д. Закона о јавним предузећима (Сл. гласник РС број: 75/04),  а у вези са чланом 272. Закона о привредним друштвима (Сл. гласник РС број: 127/08 и 100/11), члана 29. и 51. тачка 13. Статута К.П. „Водовод“ а.д. Градишка, Надзорни одбор предузећа на сједници одржаној дана 28.09.2015.г.

С  А  З  И  В  А

I ванредну сједницу Скупштине акционара

К.П. „Водовод“ а.д. Градишка

 

          Сједница Скупштине акционара одржаће се дана 16.10.2015.г. (петак) у 10,00 часова у пословним просторијама предузећа (сала за сједнице), Козарских бригада 36А у Градишци.

 

За сједницу се предлаже следећи:

 

ДНЕВНИ РЕД

 

1.     Избор радних тијела (комисија за гласање, три члана, записничар, овјеривачи записника, два члана);

2.     Разматрање и усвајање записника са VIII сједнице Скупштине акционара одржане дана 23.09.2015.г.;

3.     Разматрање и доношење одлуке о престанку мандата члана Надзорног одбора К.П. „Водовод“ а.д. Градишка Шмитран Радомира, на лични захтјев;

4.     Разматрање и доношење одлуке о именовању привременог члана Надзорног одбора К.П. „Водовод“ а.д. Градишка, испред капитала Општине Градишка;

5.     Разматрање и доношење:

-         Одлуке о утврђивању услова, стандарда и критерија за избор и именовање једног члана Надзорног одбора К.П. „Водовод“ а.д. Градишка, испред капитала Општине Градишка,

-         Одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање једног члана Надзорног одбора К.П. „Водовод“ а.д. Градишка, испред капитала Општине Градишка,

-         Одлуке о именовању Комисије за провођење Јавног конкурса за избор и именовање једног члана Надзорног одбора К.П. „Водовод“ а.д. Градишка, испред капитала Општине Градишка.

 

Право учешћа и право гласа на ванредној Скупштини имају сви акционари или њихови пуномоћници на основу извјештаја Централног регистра са стањем на десети дан прије одржавања ванредне сједнице Скупштине акционара, односно на дан 06.10.2015.г.

          У случају да се због недостатка кворума заказана ванредна Скупштина не одржи у горе заказаном термину, поновљена сједница ће се одржати 23.10.2015.г. (петак) у 10,00 часова, на истом мјесту и са истим дневним редом.

          Обавјештавају се акционари Предузећа да све информације у вези одржавања ванредне Скупштине и материјале могу добити у сједишту предузећа и на интернет страници Бањалучке берзе.

 

 

 

Број: 0.10-                                                             Предсједник Надзорног одбора

Датум: 28.09.2015.г.                                                    Радомир Шмитран, с.р.                                                                                   

                                                                                 

 

ГРАДСКА ВОДА У ЛАМИНЦИМА

Дана 17.09.2015. године почела је изградња водоводне мреже у МЗ Ламинци Сређани, у дужини од 2500м. На новоизграђену водоводну мрежу ће се моћи прикључити око 50 домаћинстава. Извођачи радова су КП "ВОДОВОД" Градишка и "КОМИНГ" доо Градишка.

 

 

 

 

 

ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У ГРБАВЦИМА

Према пројекту "ПОТКОЗАРСКА СЕЛА", у току је изградња водоводне мреже дужине 9500м, за дио Грбававаца који није био прикључен на "турјачки" водовод, а то су засеоци Станићи, Пејићи, Матаругићи и Матавуљи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У ЗАСЕОКУ МАШИЋИ - ГАЈ

У току је изградња водоводне мреже у Машићима, у дужини од 3300м.

 

Након што су се мјештани МЗ Машићи - заселак Гај обратили у КП "Водовод"са захтјевом да им се обезбједи градска вода, набављен је материјал, изабран извођач радова и склопљени су Уговори са заинтерсованим будућим корисницима Градског водовода, а то су:

- Жмирић (Саво) Богдан

- Гајић (Јово) Слободанка

- Тучен (Милош) Милан

- Турјачанин (Десимир) Жарко

- Реметић Нада

- Шкорић (Ђуро) Ранка

- Стојнић (Душан) Томислав

- Турјачанин (Драгољуб) Жељко

- Стојнић (Душан) Стево

- Турјачанин (Вукашин) Љубинко

- Баштинац (Саво) Лазар

- Турјачанин (Остоја) Лазо

- Чикић (Милорад) Јово

- Реметић (Милован) Слободан

- Калајџић (Илија) Стојан

- Станишљевић (Стојић) Веса

- Баштинац (Никола) Горан

- Шкорић Милан

- Стојнић (Радован) Драган

- Реметић (Јован) Милорад

 

 

 

 

ОТВАРАЊЕ ВОДОВОДА - ПОТКОЗАРСКА СЕЛА - 2015.Г.

Дана, 28.08.2015.године званично је пуштена вода из градског водовода  - Градишка - у поткозарска села, уз присуство Начелника Општине Градишка господина Зорана Латиновића, директора Водовода Миће Ристића, свештеника СПЦ, мјештана и представника поткозарских села, радника Водовода као и других извођача и учесника на овом пројекту. Представници поткозарских села су почетком 2014. године дошли у Водовод са молбом и захтјевом да се обезбједи и доведе градска вода до њихових кућа, и приједлогом да предају свој "ТУРЈАЧКИ ВОДОВОД" укупне дужине 138 километра, а први радови на реализацији овог пројекта су почели у мају 2014. године. Техничко рјешење пројекта се састојало у следећем: задржати постојећи турјачки водовод на коме је било неопходно поставити затвараче, уградити регулаторе притиска и водомјере, поставити муљне испусте и ваздушне вентиле, санирати све цуротине, базен у Трновцу опрати, дезинфиковати, уградити филтере, мјераче протока и хлоринатор. С обзиром да постојећи природни извор воде који напаја "турјачки водовод" нема довољан капацитет за пројектовано подручје, неопходно је довести воду из изворишта у Градишци . Вода којом је потребно допуњавати резервоар у Трновцу допрема се са водоизворишта из Градишке водоводним системом који чине цјевовод и препумпне станице које је било неопходно изградити. Подручје Горње Јурковице снабдјева се  искључиво са изворишта у Градишци, а за чије функционисање је изграђена водоводна мрежа, препумпна станица и резервоар. Пројектом водснабдјевања обухваћена су села: Машићи, Машићи - Гај, Вилуси, Романовци, Миљевићи, Доња Јурковица, Средња Јурковица, Шашкиновци, Горња Јурковица, Турјак, Трновац, Самарџије, Грбавци, Јазовац и Ћелиновац. За реализацију овог пројекта који је од великог значаја за ово подручје, било је потребно годину и по дана. Градску воду у поткозарским селима је у Турјаку званично пустио Начелник Општине Градишка господин Зоран Латиновић када је долазак градске воде у овом селу достојно обиљежен и прослављен.

 

         

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

КО ЈЕ НА СТРАНИЦИ?

Ко је на мрежи: 39 гостију и нема пријављених чланова