КП "ВОДОВОД" а.д.

Градишка

ГРАДСКА ВОДА У ГОРЊОЈ ЈУРКОВИЦИ

Дана, 28.03.2014. године започет је пројекат на изградњи водоводне мреже у поткозарским селима којим је обухваћено 11 насељених мјеста (Машићи, Доња Јурковица, Средња Јурковица, Горња Јурковица, Шашкиновци, Јазовац, Миљевићи, Турјак, Грбавци, Самарџије, Трновац и Вилуси).

Након што је изграђена и пуштена у функцију водоводна мрежа у МЗ Машићи, настављени су радови према израђеној пројектној документацији те је следеће насељено мјесто из пројекта "Поткозарска села" које ће добити градску воду Горња Јурковица, а свечано пуштање у рад водоводног система у овој МЗ биће дана 14.06.2015.године у 17.00 часова код школе.

 

Пројекат снабдјевања градском водом МЗ Горња Јурковица је изведен у цјелости, а за његову реализацију изграђени су следећи објекти водовода:

 

1. Водоводна мрежа дужине 18.000 m, од Душанова до резервоара у Горњој Јурковици,

 

 

2. Препумпна станица "Машићи" са четири уграђене пумпе снаге 28kW 

 

                                                            (Препумпна станица " МАШИЋИ" у току изградње)

 

                                          Препумпна станица "МАШИЋИ" (објекат изграђен и у функцији)

 

3. Препумпна станица "ШАШКИНОВЦИ" са четири уграђене пумпе укупне снаге 30kW

 

                                 Препумпна станица "ШАШКИНОВЦИ" (објекат у изградњи)

 

                                         Препумпна станица "ШАШКИНОВЦИ" (објекат изграђен и у функцији)

 

4. Резервоар у Горњој Јурковици запремине 50m3

 

                                                   Резервоар "Горња Јурковица" (у току изградње)

 

                                       Резервоар "Горња Јурковица" (у току изградње)

 

                                 Резервоар "Горња Јурковица"  (објекат изграђен и у функцији)

 

ЗАВРШНА ФАЗА РАДОВА ИЗГРАДЊE ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У ПОТКОЗАРСКИМ СЕЛИМА

Пројекат изградње водоводне мреже у поткозарским селима је у завршној фази.

Након  подбушења  аутопута  и  спајања  цјевовода, у  току је монтажа пумпи у

препумпним станицама "Машићи" и "Шашкиновци", монтажa  комора  дуж трасе,

као и завршни радови на резервоару "Горња Јурковица".

 

 

 

СЕКУНДАРНА КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА

У току је изградња секундарне канализационе мреже у Градишци, која обухвата насеља:

Сточна пијаца 1, Сточна пијаца 2 и Липовача.

 

 

 

ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ И ОБЈЕКАТА ВОДОВОДА У 2015. ГОДИНИ

Према плану рада КП "ВОДОВОД" а.д. Градишка за 2015. годину,

 

  • настављени су радови на изградњи водоводне мреже (подбушење аутопута) и изградњи објеката водовода у покозарским селима (препумпне станице у Машићима и Шашкиновцима)
  • почела је изградња водоводне мреже у Брезик Ламинцима.

 

 

 

 

 

 

                                     ПОДБУШЕЊЕ АУТОПУТА

 

 

                                    ПРЕПУМПНА СТАНИЦА "МАШИЋИ"

 

 

                               ПРЕПУМПНА СТАНИЦА "ШАШКИНОВЦИ"

 

                      ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У БРЕЗИК ЛАМИНЦИМА

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ПРИКЉУЧЕЊУ НА КАНАЛИЗАЦИОНУ МРЕЖУ

                                     Na osnovu člana 64. Odluke o komunalnom redu (Sl. Gl. Opštine Gradiška br. 11/2013)

 

O B A V J E Š T A V A M O

 

Građane da će se u narednom periodu vršiti priključenja korisnika na primarnu kanalizacionu mrežu za ulice: Lipovača, Osmana Đikića, Lovćenska, Miroslava Antića, Alekse Šantića, Vladike Nikolaja Velimirovića, Petra Kočića, Jove Kragulja, Branka Radičevića, Prvog artiljerijskog puka, Avde Ćuka i Zmaj Jovinu.

Pozivamo Vas da u narednih 15 (petnaest) dana, u K.P. „VODOVOD“ a.d. Gradiška, potpišete Ugovor i uplatite učešće u izgradnji kanalizacione mreže.

Cijena priključka na kanalizacionu mrežu iznosi 2.000,00 KM, iznos od 800,00 KM plaća se prilikom potpisivanja ugovora, a 1.200,00 KM u 12 (dvanaest) mjesečnih rata nakon priključenja na kanalizacionu mrežu.

Građani koji su u mogućnosti da uplate iznos u cjelosti, prilikom potpisivanja ugovora, ostvaruju popust od 10%, odnosno prilikom potpisivanja ugovora uplaćuju 1.800,00 KM.

            Ugovori se potpisuju u kancelariji broj 1, u Tehničkoj službi.

 

S poštovanjem!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             K.P.”VODOVOD” a.d.

                                                                                                                                   

          

                                                                                                                             

КО ЈЕ НА СТРАНИЦИ?

Ко је на мрежи: 5 гостију и нема пријављених чланова