КП "ВОДОВОД" а.д.

Градишка

ПОЗИВ НА СКУПШТИНУ АКЦИОНАРА

К.П. „ВОДОВОД“ а.д.

       ГРАДИШКА

 

          На основу члана 7. тачка д. Закона о јавним предузећима (Сл. гласник РС број: 75/04),  а у вези са чланом 272. Закона о привредним друштвима (Сл. гласник РС број: 127/08 и 100/ 11) и члана 51. тачка 13. Статута К.П. „Водовод“ а.д. Градишка, Надзорни одбор предузећа на сједници одржаној дана 14.08.2015.г.

С  А  З  И  В  А

VIII редовну сједницу Скупштине акционара

К.П. „Водовод“ а.д. Градишка

 

          Сједница Скупштине акционара одржаће се дана 23.09.2015.г. (сриједа) у 10,00 часова у пословним просторијама предузећа (сала за сједнице), Козарских бригада 36А у Градишци.

 

За сједницу се предлаже следећи:

 

ДНЕВНИ РЕД

 

1.     Избор радних тијела (предсједника скупштине, замјеника предсједника, комисија за гласање (3 члана), записничар, 2 (два) овјеривача записника),

2.     Разматрање и усвајање записника са VII сједнице Скупштине акционара одржане дана 04.07.2014.г.,

3.     Разматрање и усвајање:

а) Извјештаја независног ревизора о извршеној ревизији финансијског извјештаја Предузећа за 2014.годину,

б) финансијских извјештаја Предузећа за 2014.годину,

в) извјештаја о пословању Предузећа за 2014.г.,

     4.  Разматрање и усвајање плана пословања Предузећа за 2015.г.,

     5.  Доношење одлуке о расподјели добити Предузећа из 2014.г.,

     6.  Разматрање и усвајање програма инвестиција Предузећа за 2015.г.,

     7.  Доношење одлуке о избору независног ревизора Предузећа за ревизију   

         финансијског извјештаја за 2015.г.,

     8.  Разматрање и усвајање извјештаја о раду Надзорног одбора Предузећа

         за  2014.г.,

     9.  Доношење одлуке о висини накнаде за чланове Надзорног одбора.

 

         

Право учешћа и право гласа на Скупштини имају сви акционари или њихови пуномоћници на основу извјештаја Центарлног регистра са стањем на десети дан прије одржавања сједнице Скупштине акционара, односно на дан 13.09.2015.г.

          У случају да се због недостатка кворума заказана Скупштина не одржи у горе заказаном термину, поновљена сједница ће се одржати 30.09.2015.г. (сриједа) у 10,00 часова, на истом мјесту и са истим дневним редом.

          Обавјештавају се акционари Предузећа да све информације у вези одржавања годишње Скупштине и материјале могу добити у сједишту предузећа и на интернет страници Бањалучке берзе.

 

 

 

Број: 0.10-                                                             Предсједник Надзорног одбора

Датум: 17.08.2015.г.                                                    Радомир Шмитран, с.р.                                                                                  

                                                                                 

 

СПИСАК УЧЕСНИКА У ИЗГРАДЊИ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У ПОТКОЗАРСКИМ СЕЛИМА

Spisak učesnika u finansiranju izgradnje turjačkog vodovoda za MZ Donja Jurkovica

1.      Dakić A. Ilija

2.      Dakić B. Đorđo

3.      Dakić D. Miloš

4.      Dakić D. Miroslav

5.      Dakić D. Ostoja

6.      Dakić K. Nada

7.      Dakić M. Mile

8.      Dakić Milan

9.      Dakić Rade

10.  Dakić Stojan

11.  Dakić V. Ostoja

12.  Dakić V. Stojan

13.  Dakić Ž. Ilija

14.  Dakić Zoran

15.  Gajić M. Gojko

16.  Gajić M. Miloš

17.  Gajić R. Dušan

18.  Grbić Branko

19.  Ilisić Rade

20.  Jokić Ž. Mirko

21.  Karapetrović M. Mladen

22.  Karapetrović Milivoj

23.  Ljubojević V. Dragan

24.  Popović M. Dušan

25.  Popović Mirko

26.  Popović Momčilo

27.  Popović Rajko

28.  Saldum M. Goran

29.  Saldum Miloš – Francuz

30.  Saldum R. Filip

31.  Saldum Stanko

32.  Stanišljević D. Đurađ

33.  Stanišljević S. Dragan

34.  Stojčić J. Mihajlo

35.  Stojčić J. Mirko

36.  Trpić M. Mihajlo

37.  Vrhovac Dragan

38.  Vrhovac Mihajlo

39.  Vrhovac S. Ostoja

40.  Vrhovac Vojislav

41.  Vrhovac T. Zorka

Spisak novih potrošača koji su potpisali ugovor sa KP „Vodovod“ a.d. Gradiška za MZ Donja Jurkovica

1.      Jokić V. Radojka

2.      Stanišljević B. Goran

3.      Jokić S. Drago

4.      Živanović M. Goran

5.      Saldum I. Nenad

6.      Saldum B. Ilija

7.      Saldum K. Borislav

8.      Dakić M. Stojan

9.      Popović S. Goran

10.  Latinović M. Dragoljub

11.  Pajdić S. Milan

12.  Dakić O. Stana

13.  Kedža M. Dragica

14.  Ristić M. Milena

 

Spisak učesnika u finansiranju izgradnje turjačkog vodovoda za MZ Srednja Jurkovica

1.      Babić Stojan

2.      Gajić Zlatko

3.      Karalić Živko

4.      Kovačević Branko

5.      Kozić Đuro

6.      Kozić Rade

7.      Ljubičić Desanka

8.      Ljubičić Drago

9.      Ljubičić M. Stojić

10.  Ljubičić Mirko

11.  Ljubičić Miroslav

12.  Ljubičić Slobodan

13.  Ljubičić T. Ilija

14.  Ljubičić S. Milivoj

15.  Majstorović Ostoja

16.  Mihaljčić D. Boško

17.  Mihaljčić Joka

18.  Mihaljčić Milan

19.  Mihaljčić O. Drago

20.  Osnovna škola

21.  Popović Ostoja

22.  Popović Rade

23.  Popović Velimirka

24.  Savanović Đ. Ilija

25.  Savanović Đ. Milan

26.  Savanović Đurađ

27.  Savanović Dušanka

28.  Savanović Luka

29.  Savanović Miloš

30.  Savanović Mladen

31.  Savanović Radovan

32.  Savanović Živko

33.  Stanišljević Ljubo

34.  Stanišljević Mićo

35.  Vilendečić Mileva

36.  Vukelić Gospova

 

Spisak novih potrošača koji su potpisali ugovor sa KP „Vodovod“ a.d. Gradiška za MZ Srednja Jurkovica

 

1.      Mihaljčić D. Radosav

2.      Savanović S. Zorica

3.      Ljubičić V. Jovo

4.      Ljubičić B. Dragomir

5.      Mihaljčić M. Milenko

6.      Jokić B. Stojan

7.      Jokić B. Milutin

8.      Laloš Lj. Vojislav

9.      Zver R. Vida

10.  Ljubičić D. Milovan

11.  Ljubičić S. Mihajlo

12.  Babić B. Vasilija

13.  Guskić D. Milena

14.  Grujić D. Savo

15.  Mihaljčić D. Drago

 

Spisak učesnika u finansiranju izgradnje turjačkog vodovoda za MZ Turjak-centar

1.      Babičić S. Milenko

2.      Borković Luka

3.      Borković R. Željko

4.      Božić Jovan

5.      Čupić G. Mirko

6.      Jović Miodrag

7.      Kovačević Mićo

8.      Kovačević Milorad

9.      Kovačević Milutin

10.  Lipovac Drago

11.  Lipovac Đuro

12.  Lipovac Lazo

13.  Lipovac Rade

14.  Makivić Rodoljub

15.  Malinović Savka

16.  Mirjanić Dragoljub

17.  Mirjanić G. Miloš

18.  Mirjanić L. Luka-Boro

19.  Mirjanić P. Nenad

20.  Mirjanić P. Predrag

21.  Osnovna škola

22.  Pećanin Vaskrsije

23.  Pećanin Vojin

24.  Prolić Vaso

25.  Slijepčević Drago

26.  Slijepčević LJ. Mirko

27.  Šmitran V. Branko

28.  Šokčević Ostoja

29.  Šokčević Vlado

30.  Stanišljević Bogdan

31.  Stanišljević Bogdan-Božo

32.  Stanišljević Dragomir

33.  Stanišljević Dragutin

34.  Stanišljević Mile

35.  Stanišljević O. Mile

36.  Stanišljević O. Miloš

37.  Stanišljević Stevo

38.  Stanišljević Vaso

39.  Stanišljević Živko

40.  Stojnić B. Drago

41.  Stojnić Ilija

42.  Stojnić Jovo

43.  Stojnić Miladin

44.  Stojnić Milan

45.  Stojnić N. Mile

46.  Stojnić Velimir

47.  Stojnić Zoran

48.  Trifunović Ostoja

49.  Trifunović Savo

Spisak novih potrošača koji su potpisali ugovor sa KP „Vodovod“ a.d. Gradiška za MZ Turjak-centar

 

1.      Šukalo M. Mihajlo

2.      Šokčević V. Desimir

3.      Šokčević V. Milan

4.      Nedimović M. Drago

 

Spisak učesnika u finansiranju izgradnje turjačkog vodovoda za MZ Turjak-zaseok Trnovac

1.      Adžić Drago

2.      Adžić Duško

3.      Adžić Živko

4.      Borković Dragutin

5.      Borković Gojko

6.      Borković Ilija

7.      Borković L. Mile

8.      Borković L. Mirko

9.      Borković Lj. Zoran

10.  Borković M. Dragutin

11.  Borković M. Savo

12.  Borković. O. Milorad

13.  Borković Rade

14.  Borković S. Dušan

15.  Borković V. Drago

16.  Čupić Dušan

17.  Čupić M. Ilija

18.  Čupić Mihajlo

19.  Čupić P. Ilija

20.  Čupić S. Dragiša

21.  Dakić Ljupko

22.  Dimitrijević Radomir

23.  Gajić D. Radovan

24.  Gajić Dragan

25.  Grubešić A. Milivoj

26.  Grubešić B. Milutin

27.  Grubešić Boško

28.  Grubešić Brana

29.  Grubešić D. Milutin

30.  Grubešić Đ. Pero

31.  Grubešić Drago

32.  Grubešić Jovo

33.  Grubešić Ljuban

34.  Grubešić M. Dušan

35.  Grubešić M. Momir

36.  Grubešić Milovan

37.  Grubešić Petar

38.  Grubešić Savo

39.  Grubešić Zdravko

40.  Jokić B. Mikan

41.  Jokić Branko

42.  Jokić Ilija

43.  Jokić Ljubo

44.  Jokić Mirko

45.  Jokić Ostoja

46.  Jokić Predrag

47.  Jokić R. Drago

48.  Jokić Savo

49.  Jokić Stanko

50.  Jokić Tomislav

51.  Jokić Vukosava

52.  Kovačević Dragica

53.  Matić G. Branko

54.  Milinković Ljubo

55.  Milošević Nada

56.  Pećanin Borka

57.  Pećanin T. Vaso

58.  Pepić S. Drago

59.  Popović Mikan

60.  Remetić Rade

61.  Savić LJ. Milan

62.  Sladojević Veljko

63.  Stanišljević Đ. Dragan

64.  Stanišljević D. Mirko

65.  Stanišljević Vesna

 

 

Spisak novih potrošača koji su potpisali ugovor sa KP „Vodovod“ a.d. Gradiška za MZ Turjak-zaseok Trnovac

 

1.      Kovačević P. Ilija

 

Spisak učesnika u finansiranju izgradnje turjačkog vodovoda za MZ Turjak-zaseok Samardžije

1.      Borković Dragan

2.      Borković Duško

3.      Borković Gospova

4.      Borković Mikajlo

5.      Borković Mile

6.      Borković Milenko

7.      Borković P. Dragan

8.      Borković Pero

9.      Borković Piljo

10.  Borković Savka

11.  Borković Savo

12.  Jeftenić Mladen

13.  Knežević Dušan

14.  Lipovac Dragan

15.  Mirjanić Vaso

16.  Ninić Stanko

17.  Samardžija Đoko

18.  Samardžija Dragoja

19.  Samardžija Dragutin

20.  Samardžija Jovo

21.  Samardžija Mikajlo

22.  Samardžija Milenko

23.  Samardžija Milovan

24.  Samardžija Mirko

25.  Samardžija Nevenka

26.  Samardžija Ognjen

27.  Samardžija Simeun

28.  Šukalo Bogdan

29.  Šukalo M. Branko

30.  Šukalo M. Mihajlo

31.  Šukalo Vid

32.  Samardžija Zdravka

 

Spisak novih potrošača koji su potpisali ugovor sa KP „Vodovod“ a.d. Gradiška za MZ Turjak-zaseok Samardžije

1.      Samardžija M. Željko

 

Spisak učesnika u finansiranju izgradnje turjačkog vodovoda za MZ Grbavci

1.      Babić Stevo

2.      Babičić Branko

3.      Babičić Dragoljub

4.      Babičić Dragutin

5.      Babičić Milutin

6.      Babičić Željko

7.      Bavrlić Darko

8.      Bavrlić Miroslav

9.      Bavrlić Rade

10.  Bavrlić Stanko

11.  Blagojević A. Milorad

12.  Blagojević Bogdan

13.  Blagojević Dragoja

14.  Blagojević Mihajlo

15.  Blagojević Milan

16.  Blagojević Milorad

17.  Blagojević Željko

18.  Bubulj Radomir

19.  Čekić Dragomir

20.  Čekić Gojko

21.  Čekić Milenko

22.  Čekić Mladen

23.  Čikić Aleksa

24.  Čikić Damjan

25.  Čikić Drago

26.  Čikić Dragutin

27.  Čikić Jovan

28.  Čikić Nada

29.  Čikić Nenad

30.  Čikić Ranko

31.  Čikić Stanoja

32.  Cvijić Božo

33.  Cvijić Goran

34.  Cvijić J. Živko

35.  Cvijić M. Teodor

36.  Cvijić Mićo

37.  Cvijić Miloš

38.  Cvijić Mirko

39.  Cvijić Mladen

40.  Cvijić Nenad

41.  Cvijić Novak

42.  Cvijić Perica

43.  Cvijić S. Dragan

44.  Cvijić T. Mile

45.  Cvijić Teodor

46.  Cvijić Trivo

47.  Cvijić Živko-Žiža

48.  Francuz Boro

49.  Francuz Đoko

50.  Francuz Milorad

51.  Francuz Miloš

52.  Francuz Savo

53.  Glišić Dragica

54.  Gogić Jovanka

55.  Ivanović Božidar

56.  Matarugić Vesa

57.  Miljanović Radovan

58.  Miljanović Teodor

59.  Mirjanić Vaso

60.  Mladenović Veselka

61.  Novaković Drago

62.  Novaković Lazar

63.  Novaković Milan

64.  Novaković Milenko

65.  Novaković Ostoja

66.  Osnovna škola

67.  Pavlović Dragutin

68.  Perić Dragan

69.  Perić Toma

70.  Raca Marko

71.  Ristić Dragan

72.  Ristić Mirko

73.  Samardžija Sava

74.  Šestić Dmitar

75.  Šestić Drago

76.  Šestić Milan

77.  Šestić Obrad

78.  Šijan Vida

79.  Šmitran B. Milan

80.  Šmitran M. Milan

81.  Šmitran Ć. Milovan

82.  Šmitran David

83.  Šmitan Draže

84.  Šmitran Jovo

85.  Šmitran Nenad

86.  Šmitran Petar

87.  Šmitran Petra

88.  Šmitran Radovan

89.  Šmitran Stevo

90.  Stanić Zdravko

91.  Stević Obrad

92.  Stupar Mladen

93.  Subotić Ljuban

94.  Šukalo Marinko

95.  Šukalo Nenad

96.  Šukalo Perica

97.  Šukalo Rade

98.  Vidačković Ljeposava

99.  Zorić Milorad

100.          Zorić Savo

101.          Ristić Dušan

Spisak novih potrošača koji su potpisali ugovor sa KP „Vodovod“ a.d. Gradiška za MZ Grbavci

1.      Ilisić J. Milan

2.      Matavulj M. Predrag

3.      Cvijić O. Dragan

4.      Matavulj M. Miodrag

5.      Radujko Darinka

6.      Zorić B. Vladimir

7.      Rašković Ž. Ilija

8.      Ilisić S. Miro

9.      Čupić M. Ljubica

10.  Čikić V. Mladen

11.  Miljanović D. Radislav

12.  Šešum Đ. Stevo

13.  Čekić Đ. Dragan

14.  Stanojević M. Miroslav

15.  Stanojević M. Zoran

16.  Stanić S. Branko

17.  Šmitran R. Milovan

18.  Čikić R. Milovan

19.  Glišić M. Mara

20.  Matavulj P. Stevan

21.  Malešević Ž. Ljuban

22.  Babić B. Bosiljka

23.  Francuz J. Sveto

24.  Cvijić D. Jovica

25.  Stanojević Đ. Milorad

26.  Šmitran D. Draginja

27.  Malešević R. Mioljka

28.  Stanić B. Milanka

29.  Ristić Z. Dragan

30.  Čikić Z. Željko

31.  Čikić M. Dragoljub

32.  Jeftenić S. Vaso

33.  Ninić M. Vladimir

34.  Pejić G. Miroslav

35.  Stanić R. Milutin

36.  Stanić Z. Mile

37.  Ilisić C. Živko

38.  Zrnić M. Branko

39.  Novaković L. Dragoljub

40.  Francuz V. Zdravko

41.  Bavrlić J. Branko

42.  Čikić D. Drago

43.  Matarugić S. Petar

44.  Matavulj R. Dragan

45.  Matarugić R. Obrad

46.  Čikić D. Jovo

47.  Čekić Ž. Milorad

48.  Pejić Đ. Ranko

49.  Zorić D. Mihajlo

50.  Ugrenović S. Danijel

51.  Gigović D. Siniša

52.  Jeftenić M. Stanoja

53.  Subotić M. Boško

54.  Subotić G. Momčilo

55.  Matavulj P. Darinka

56.  Milaković M. Milovan

57.  Šmitran M. Milovan

58.  Malešević Đ. Simo

59.  Vidović S. Ranko

60.  Đorđić R. Goran

61.  Gogić S. Živko

62.  Bavrlić Hajrudin Sabaheta

63.  Babičić S. Dragan

64.  Rašković Ž. Živko

65.  Matavulj T. Milovan

66.  Babičić S. Milan

67.  Pejić M. Dragan

68.  Ilišević R. Marija

69.  Čikić M. Branislav

70.  Čekić D. Branko

71.  Stanković M. Dragan

72.  Ilisić D. Zoran

73.  Šmitran Đ. Milovan

74.  Čikić D. Slaviša

75.  Šmitran R. Dragoja

76.  Čekić D. Branko

77.  Panić V. Milan

78.  Čikić D. Slaviša

79.  Miljuš M. Radmila

80.  Čikić M. Dragan

81.  Čikić M. Dragana

82.  Šmitran V. Duško

83.  Stanić Ž. Zoran

84.  Šaula P. Goran

85.  Ugrenović Ž. Željko

86.  Glišić M. Nada

 

Spisak učesnika u finansiranju izgradnje turjačkog vodovoda za MZ Jazovac

1.      Sladojević R. Bogdan

2.      Sladojević R. Ilija

3.      Sladojević R. Milovan

4.      Sladojević R. Stevo

5.      Sladojević S. Branko

6.      Špit M. Johan

7.      Čolić K. Gospova

8.      Trifunović M. Milenko

9.      Čolić D. Rade

10.  Nikolić S. Mihajlo

11.  Popović J. Ljubomir

12.  Đurđević M. Vladimir

13.  Babić K. Lazar

14.  Nikolić Đ. Stanko

15.  Bokan S. Boško

16.  Vujčić J. Milovan

17.  Nikolić D. Mirko

18.  Popović J. Dušan

19.  Ljubojević R. Ranko

20.  Ljubojević D. Nikola

21.  Ljubojević G. Ilija

22.  Lekić A. Đorđo

23.  Nikolić D. Rajko

24.  Stojaković M. Bogdan

25.  Latinović M. Rade

26.  Lekić R. Miroslav

27.  Trifunović J. Nenad

28.  Savanović S. Stoja

29.  Miljković S. Savka

30.  Škorić M. Stojan

31.  Ljubojević J. Ljubinka

32.  Ljubojević R. Nikola

33.  Dragić R. Savo

34.  Simić V. Vitomir

35.  Pavlovski R. Jozef

36.  Nikolić Lj. Branko

37.  Dragić L. Zorka

38.  Gajić L. Radosava

39.  Nikolić M. Stoja

40.  Nikolić M. Aleksa

41.  Pavlovski R. Pero

42.  Lekić A. Stevo

43.  Vujčić M. Boro

44.  Ljubojević Đ. Krstan

45.  Vujčić B. Zoran

46.  Pavlovski J. Vladimir

47.  Sladojević M. Slobodan

 

Spisak novih potrošača koji su potpisali ugovor sa KP „Vodovod“ a.d. Gradiška za MZ Jazovac

1.      Popović J. Marko

2.      Kerezović Č. Petar

3.      Čolić Z. Nenad

 

 

Spisak učesnika u finansiranju izgradnje turjačkog vodovoda za MZ Ćelinovac

1.      Andres F. Johan

2.      Buganik M. Franjo

3.      Buganik M. Andrija

4.      Božić R. Milan

5.      Škrbo Lj. Branko

6.      Škrbo Lj. Gojko

7.      Škrbo Lj. Božo

8.      Škrbo Lj. Đorđo

9.      Škrbo Lj. Nada

10.  Andres A. Josip

11.  Kozminčuk M. Mihajlina

12.  Draganović M. Jovanka

13.  Pribila J. Feliks

14.  Bores J. Stanko

15.  Majkić Đ. Ostoja

16.  Pribila F. Jozef

17.  Majkić J. Mihajlo

18.  Verešuk I. Lucija

 

Spisak novih potrošača koji su potpisali ugovor sa KP „Vodovod“ a.d. Gradiška za MZ Ćelinovac

1.      Ajder Z. Željko

2.      Zakarić V. Dobrislav

3.      Božić S. Rade

 

Spisak učesnika u finansiranju izgradnje turjačkog vodovoda za MZ Miljevići

1.      Gajanović V. Mile

2.      Spasojević M. Mile

3.      Gajić-Sep Lj. Savka

4.      Petrović M. Radovan

5.      Gajić Lj. Jovan

6.      Ristić M. Dragan

7.      Ilić D. Dragan

8.      Kovačević Đ. Mirko

9.      Ivaštanin M. Miloš

10.  Šokčević I. Stojan

11.  Karapetrović B. Stevo

12.  Karapetrović J. Darinka

13.  Karapetrović Lj. Mladen

14.  Ristić V. Branislav

15.  Petrović M. Savo

16.  Gajić V. Radovan

17.  Babić R. Milan

18.  Karapetrović R. Ranko

19.  Kapetanović M. Dragica

20.  Pilipović S. Ljubo

21.  Karapetrović Lj. Branko

22.  Gajić Jovan

23.  Ilić Dragica

Spisak novih potrošača koji su potpisali ugovor sa KP „Vodovod“ a.d. Gradiška za MZ Miljevići

1.      Gajić Lj. Vlado

2.      Stupar S. Desanka

3.      Pilipović D. Ranko

4.      Karapetrović S. Dragoslav

5.      Pilipović Lj. Dragan

6.      Kutlača S. Milan

7.      Mizdrak Ž. Jasmin

8.      Šokčević P. Mirko

9.      Gajanović V. Branko

 

ОБАВИЈЕСТ КОРИСНИЦИМА ГРАДСКОГ ВОДОВОДА

Предузеће К.П. „Водовод“ а.д. Градишка обавјештава потрошаче воде у поткозарским селима да интензивно санира водоводну мрежу, отклања кварове, уграђује контролне водомјере и потписује уговоре са својим корисницима.

          Молимо потрошаче са овог подручја да пријаве нелегалну и неконтролисану потрошњу воде која је узрок нередовне испоруке воде из водоизворишта у Градишци. Сви нелегални корисници воде биће санкционисани од стране Комуналне полиције по Закону о комуналним дјелатностима.

Пријаве доставити на број телефона: 051/815-199.

          Обавјештавају се корисници поткозарских села, који су прикључени на градску водоводну мрежу, да ће повремено долазити до обуставе испоруке воде у временском периоду од 22,00 часова до 6.00 часова.

          Овом приликом замољавамо све кориснике који су прикључени на градску водоводну мрежу да воду рационално користе, како не би дошло до нарушавања водоснабдијевања.

 

 

 

С поштовањем.                                                                  К.П. „ВОДОВОД“ а.д.

                                                                                                   ГРАДИШКА

 

МАШИЋИ - ЗАСЕОК ГАЈ

Дана 02.07.2015. године одржан је састанак у КП "ВОДОВОД" Градишка на ком су присуствовали чланови Управе овог предузећа и представници МЗ Машићи - засеок Гај, а везано за изградњу водоводне мреже. За снабдјевање градском водом засеока Гај неопходно је изградити водоводну линију пречника 75мм у дужини од 3.300м, а тренутно је за прикључење на исту заинтерсовано око 30 домаћинстава. Према договору са састанка, дана 03.07.2015.године приступило се потписивању уговора са будућим корисницима, а након чега би се кренуло и у реализацију пројекта што подразумјева набавку материјала, изградњу поменуте водоводне линије и прикључења домаћинстава на водоводну мрежу. Цијена прикључка у овој мјесној заједници износи 2.200,00КМ за кориснике који потпишу Уговор за плаћање у ратама, а 2.000,00КМ за кориснике који се одлуче да цијену прикључка исплате у цјелости.     

ПУШТАЊЕ ГРАДСКЕ ВОДЕ У ГОРЊОЈ ЈУРКОВИЦИ

Дана 14.06.2015. године, свечано су пустили градску воду у Горњој Јурковици директор КП "ВОДОВОД" Градишка - Мићо Ристић и Начелник општине Градишке - Зоран Латиновић уз присуство мјештана, раднике Водовода, као и осталих ангажованих на овом пројекту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КО ЈЕ НА СТРАНИЦИ?

Ко је на мрежи: 3 гостију и нема пријављених чланова