КП "ВОДОВОД" а.д.

Градишка

Претрага

ВАНРЕДНА СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

К.П. „ВОДОВОД“ а.д.

       ГРАДИШКА

 

          На основу члана 7. тачка д. Закона о јавним предузећима (Сл. гласник РС број: 75/04),  а у вези са чланом 272. Закона о привредним друштвима (Сл. гласник РС број: 127/08 и 100/11), члана 29. и 51. тачка 13. Статута К.П. „Водовод“ а.д. Градишка, Надзорни одбор предузећа на сједници одржаној дана 28.09.2015.г.

С  А  З  И  В  А

I ванредну сједницу Скупштине акционара

К.П. „Водовод“ а.д. Градишка

 

          Сједница Скупштине акционара одржаће се дана 16.10.2015.г. (петак) у 10,00 часова у пословним просторијама предузећа (сала за сједнице), Козарских бригада 36А у Градишци.

 

За сједницу се предлаже следећи:

 

ДНЕВНИ РЕД

 

1.     Избор радних тијела (комисија за гласање, три члана, записничар, овјеривачи записника, два члана);

2.     Разматрање и усвајање записника са VIII сједнице Скупштине акционара одржане дана 23.09.2015.г.;

3.     Разматрање и доношење одлуке о престанку мандата члана Надзорног одбора К.П. „Водовод“ а.д. Градишка Шмитран Радомира, на лични захтјев;

4.     Разматрање и доношење одлуке о именовању привременог члана Надзорног одбора К.П. „Водовод“ а.д. Градишка, испред капитала Општине Градишка;

5.     Разматрање и доношење:

-         Одлуке о утврђивању услова, стандарда и критерија за избор и именовање једног члана Надзорног одбора К.П. „Водовод“ а.д. Градишка, испред капитала Општине Градишка,

-         Одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање једног члана Надзорног одбора К.П. „Водовод“ а.д. Градишка, испред капитала Општине Градишка,

-         Одлуке о именовању Комисије за провођење Јавног конкурса за избор и именовање једног члана Надзорног одбора К.П. „Водовод“ а.д. Градишка, испред капитала Општине Градишка.

 

Право учешћа и право гласа на ванредној Скупштини имају сви акционари или њихови пуномоћници на основу извјештаја Централног регистра са стањем на десети дан прије одржавања ванредне сједнице Скупштине акционара, односно на дан 06.10.2015.г.

          У случају да се због недостатка кворума заказана ванредна Скупштина не одржи у горе заказаном термину, поновљена сједница ће се одржати 23.10.2015.г. (петак) у 10,00 часова, на истом мјесту и са истим дневним редом.

          Обавјештавају се акционари Предузећа да све информације у вези одржавања ванредне Скупштине и материјале могу добити у сједишту предузећа и на интернет страници Бањалучке берзе.

 

 

 

Број: 0.10-                                                             Предсједник Надзорног одбора

Датум: 28.09.2015.г.                                                    Радомир Шмитран, с.р.                                                                                   

                                                                                 

 

КО ЈЕ НА СТРАНИЦИ?

Ко је на мрежи: 5 гостију и нема пријављених чланова