КП "ВОДОВОД" а.д.

Градишка

Претрага

ПОЗИВ НА СКУПШТИНУ АКЦИОНАРА

К.П. „ВОДОВОД“ а.д.

       ГРАДИШКА

 

          На основу члана 7. тачка д. Закона о јавним предузећима (Сл. гласник РС број: 75/04),  а у вези са чланом 272. Закона о привредним друштвима (Сл. гласник РС број: 127/08 и 100/ 11) и члана 51. тачка 13. Статута К.П. „Водовод“ а.д. Градишка, Надзорни одбор предузећа на сједници одржаној дана 14.08.2015.г.

С  А  З  И  В  А

VIII редовну сједницу Скупштине акционара

К.П. „Водовод“ а.д. Градишка

 

          Сједница Скупштине акционара одржаће се дана 23.09.2015.г. (сриједа) у 10,00 часова у пословним просторијама предузећа (сала за сједнице), Козарских бригада 36А у Градишци.

 

За сједницу се предлаже следећи:

 

ДНЕВНИ РЕД

 

1.     Избор радних тијела (предсједника скупштине, замјеника предсједника, комисија за гласање (3 члана), записничар, 2 (два) овјеривача записника),

2.     Разматрање и усвајање записника са VII сједнице Скупштине акционара одржане дана 04.07.2014.г.,

3.     Разматрање и усвајање:

а) Извјештаја независног ревизора о извршеној ревизији финансијског извјештаја Предузећа за 2014.годину,

б) финансијских извјештаја Предузећа за 2014.годину,

в) извјештаја о пословању Предузећа за 2014.г.,

     4.  Разматрање и усвајање плана пословања Предузећа за 2015.г.,

     5.  Доношење одлуке о расподјели добити Предузећа из 2014.г.,

     6.  Разматрање и усвајање програма инвестиција Предузећа за 2015.г.,

     7.  Доношење одлуке о избору независног ревизора Предузећа за ревизију   

         финансијског извјештаја за 2015.г.,

     8.  Разматрање и усвајање извјештаја о раду Надзорног одбора Предузећа

         за  2014.г.,

     9.  Доношење одлуке о висини накнаде за чланове Надзорног одбора.

 

         

Право учешћа и право гласа на Скупштини имају сви акционари или њихови пуномоћници на основу извјештаја Центарлног регистра са стањем на десети дан прије одржавања сједнице Скупштине акционара, односно на дан 13.09.2015.г.

          У случају да се због недостатка кворума заказана Скупштина не одржи у горе заказаном термину, поновљена сједница ће се одржати 30.09.2015.г. (сриједа) у 10,00 часова, на истом мјесту и са истим дневним редом.

          Обавјештавају се акционари Предузећа да све информације у вези одржавања годишње Скупштине и материјале могу добити у сједишту предузећа и на интернет страници Бањалучке берзе.

 

 

 

Број: 0.10-                                                             Предсједник Надзорног одбора

Датум: 17.08.2015.г.                                                    Радомир Шмитран, с.р.                                                                                  

                                                                                 

 

КО ЈЕ НА СТРАНИЦИ?

Ко је на мрежи: 2 гостију и нема пријављених чланова