КП "ВОДОВОД" а.д.

Градишка

Општи подаци о КП "Водовод" а.д. Градишка


     Основна регистрована дјелатност предузећа је производња и дистрибуција односно снабдјевање становништва и привреде питком водом, затим одвођење и пречишћавање отпадних вода из насеља, те одржавање и управљање објеката и мреже који омогућују напријед назначене основне функције.