КП "ВОДОВОД" а.д.

Градишка

Приоритет инвестиционих улагања

1. Нови резервоар за воду
Постојећи резервоар на изворишту у Жеравици изграђен је прије више од 40 година.
Његова функционалност је неизвјесна, јер челични плашт је кородирао и незна се колика његова носивост и трајност. Обзиром да је водоторањ срце система за водоснабдјевање потребно је хитно изградити нови резервоар много већег капацитета ( око 1500 м3 воде).
Такав резервоар имао би одређене резерве воде које би биле довољне у случају застоја пумпи а да напајање система функционише.Пуњење резервоара вршило би се ноћи кад је струја у јефтином режему.
 
2. Телеметрија
Телеметрија представља систем који управља радом пумпи. Аутоматско прављање пумпи, продужава се радни вијек пумпи и рационалан утрошак енергије.
 
 
3. Видеонадзор
Водоизвориште је највиталнији објекат од посебног значаја за грађане Општине.
Поред даноноћног физичког обезбјеђења потребно је (као додатну сигурност)инсталирати
и видеонадзор.

Планирана улагања у водоводну мрежу

1. Ширење водоводне мреже на сва подручја општине Градишка.
Завршетком водоводне мреже на преосталим поткозарским мјестима потребно је почети са изградњом система за водоснабдјевање у лијевчанским мјестима.
Системом водоснабдјевања обухватила би се сва преостла мјеста која имају око 3100 домова. Дужина мреже износи око 80.000 метара а укупна инвестиција вриједна је око 4,5 милиона к,м.
2. Замјена цимент-азбест водоводни цијеви. У систему водоводне мреже на подручју града постоје азбест-цемент цијеви у дужини од 13 километара. Цијеви од таквог материја су еколошки неприхватљиве за потребе вода питке воде. Тај дио водоводнога система треба замјенити са новим цијевима.

Планирана улагања у канализациону мрежу

1. Главна препумпна станица на Кеју није у систему одржавања и газдовања
К.П.-Водовод-. Она је у власништву В.П.-Сава- Градишка.Функционалност цјелокупне канализационе мреже зависи од исправности ове пумпе. Пумпну станицу -Кеј- треба пренијети у систем одржавања и екплоатације К.П. -Водовод-.
Потребно је извршити темељит ремонт ових пумпи на станици -Кеј-.

2. По завршетку изградње примарног канализационог вода Липовача – Брестовчина почети инсталисање секундарног цјевовода и прикључивати домаћинства на систем канализације.Овим системом било би обухваћено око 1000 домаћинстава.

ПЛАН РАДА ЗА 2015. ГОДИНУ

 

У 2015. години, осим испоруке воде и одвођења отпадних вода, редовног одржавања водоводне и канализационе мреже, планиране су следеће активности:

 • -         Прикључци на водоводну и канализациону мражу на захтјев будућег корисника,
 • -         Замјена дијела дотрајалог цјевовода, арматура и фазонских комада у циљу побољшања функционалности водоводне мреже,
 • -         Реализација прикључења насеља Глогови на новоизграђену канализациону мрежу
 • -     Наставак радова на лоцирању постојећих комора на водоводној мрежи, њихово чишћење, отклањање кварова и уцртавање у катастар подземних инсталација,
 • -         Изградња водоводне мреже у Гашници у дужини од 2.800 m,
 • -         Изградња водоводне мреже у Ламинцима у дужини од 2.300 m,
 • -         Изградња водоводне мреже у Брезик Ламинцима у дужини од 770 m,
 • -         Изградња водоводне мреже у Козинцима и Греди у дужини од 2.460 m,
 • -         Израда пројектне документације за водовод у МЗ Орахова, 
 • -         Пломбирање прикључака на водоводној мрежи у циљу елиминисања нелегалних прикључака и малверзација на самом прикључку,
 • -       Завршетак изградње водоводне мреже у поткозарским селима ( након подбушења аутопута приступиће се спајању потисног цјевовода у дужини од 1,3 km, како би се систем по завршетку пратећих објеката – препумпних станица у Шашкиновцима и Машићима могао пустити у функцију),
 • -         На постојећем турјачком водоводу треба отклонити одређене аномалије на водоводној мрежи како би се систем могао спојити на потисни цјевовод који долази из Машића,
 • -         Замјена и пломбирање 500 прикључака на водоводној мрежи постојећег турјачког водовода,
 • -         Преузимање одржавања препумне канализационе станице „КЕЈ“

КО ЈЕ НА СТРАНИЦИ?

Ко је на мрежи: 48 гостију и нема пријављених чланова