КП "ВОДОВОД" а.д.

Градишка

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ КП "ВОДОВОД" а.д. ГРАДИШКА

Правни статус: Акционарско друштво
Важност. Стратешко предузеће за подручје Општине Градишка
Оснивач: Општина Градишка
Вриједност предузећа:
Основни капитал: 4.668.094 К.М.
Структура власништва:
- ситни акционари 1.074.092,00 23,01 %
- фонд за реституцију РС Б. Лука 224.629,00 4,81 %
- ПРЕФ а.д. Бања Лука 449.257,00 9,62 %
- Општина Грдишка 2.920.116,00 62,56 %
Основна функција предузећа:
Континуирано снабдјевање грађана питком водом.
Сакупљање и одвођење канализациони и падавинских вода са подручја града.
Предузеће је регистровано и опремљено, како технички тако и кадровски,
за извођење и одржавање хидрограђевинских објеката у оквиру основне своје функције.

КО ЈЕ НА СТРАНИЦИ?

Ко је на мрежи: 29 гостију и нема пријављених чланова