КП "ВОДОВОД" а.д.

Градишка

ИЗРЕКА О ВОДИ

"Вода је опште, насљедно добро чију вриједност морају сви познавати. Задатак је сваког да с њом господари и да је брижно користи." Из европске повеље о води