КП "ВОДОВОД" а.д.

Градишка

Табела цијена

 

Цијене воде и канализације - КП "Водовод" а.д. Градишка

 

 

  Физичка лица и Заједнице етажних власника Правна лица и Друштвени потрошачи

Вода (КМ/m³)

1.15 1.98
Канализација (КМ/m³) 0.75 1.20
Допринос 0.05 0.05

Накнада за одржавање

(по профилима водомјера)

2.00 2.00 - 28.00

* Цијене су изражене без ПДВ-а и на исте се додаје ПДВ (17%)