КП "ВОДОВОД" а.д.

Градишка

Табела цијена

 

                                                          

Физичка лица и Заједнице етажних власник                       

Правна лица и Друштвени потрошачи

Вода (КМ/m³)

1,15

1,98

 

Канализација (КМ/m3 )

0,75

1,20

 

Допринос

0,05

0,05

 

Накнада за одржавање

(по профилима водомјера)

2,00

2,00-28,00

Цијене су изражене без ПДВ-а и на исте се додаје ПДВ (17%)